Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego mamypromocje.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://mamypromocje.pl

§1. Serwis mamypromocje.pl skierowany jest do osób fizycznych jak i firm, będących właścicielami sklepów internetowych.
§2. Serwis mamypromocje.pl gromadzi podstawowe informacje o sklepach internetowych działających w branży dziecięcej.
§3. Sklepy są selekcjonowane i dodawane przez moderatora serwisu.
§4. Każdy dodany sklep zostaje powiadomiony o dodaniu go do naszego serwisu drogą mailową.
§5. Informacje o sklepie oraz dodane przez niego promocje i nowości są publikowane w serwisie mamypromocje.pl dopiero po zaakceptowaniu regulaminu przez zainteresowany sklep.
§6. Każdy dodany sklep ma możliwość edycji swoich danych profilowych publikowanych w naszym serwisie.
§7. Każdy dodany sklep może zażądać usunięcia wpisu z naszej bazy. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamypromocje.pl.
§8. Dodanie sklepu do serwisu mamypromocje.pl oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych opcji jest bezpłatne.
§9. Dodane sklepy mają możliwość publikowania w serwisie mamypromocje.pl swoich aktualnych promocji oraz nowości.
§10. Informacje umieszczone w serwisie mamypromocje.pl mogą być również publikowane w portalach społecznościowych m.in. FaceBook, Twitter itp.
§11. Treść informacji zamieszczanych w serwisie mamypromocje.pl musi być ściśle związana z brnażą dziecięcą, w przeciwnym przypadku wpis nie zostanie opublikowany lub zostanie usunięty.
§12. Każdy wpis dotyczący promocji lub nowości przed opublikowaniem w serwisie sprawdzany jest przez moderatora.
§13. W przypadku edycji opublikowanej promocji lub nowości przez sklep, przestaje ona być widoczna w serwisie do czasu akceptacji przez moderatora.
§14. Zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla osób korzystających z serwisu do złożenia zapytania ofertowego.
§15. Serwis mamypromocje.pl w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez użytkownika i podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem serwisu mamypromocje.pl oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem serwisu mamypromocje.pl.
§16. W przypadku stwierdzenia przez moderatora serwisu naruszeń, serwis mamypromocje.pl zastrzega prawo do zablokowania poszczególnym sklepom dostępu do niniejszego serwisu.
§17. Zakazane jest umieszczanie w serwisie mamypromocje.pl przez sklepy treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
§18. Serwis mamypromocje.pl nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość i rzetelność treści oraz autentyczność fotografii publikowanych przez sklepy.
§19. Serwis mamypromocje.pl zastrzega prawo do wysyłania korespondencji powiązanej z działalnością serwisu na adresy email pozyskane przy dodawaniu sklepów.
§20. Serwis mamypromocje.pl zastrzega prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji. Zabronione jest bez zgody właściciela wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
§21. Serwis mamypromocje.pl informuje, iż podczas korzystania z niniejszego serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z serwisu przez użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu mamypromocje.pl.
§22. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
§23. Serwis mamypromocje.pl informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
§24. Dostęp do danych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych użytkowników.